Sağlık Uncategorized

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

bağışıklık sistemi

Etkinliğine rağmen, bazı kanser hücreleri bağışıklık sisteminden nasıl kurtulacağını öğrenmiştir. Araştırmacılar hala bazı kanserlerin neden çoğu kansere karşı etkili olduğu düşünülen tedavilerden kaçmak bir yana, bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmekten kaçınmayı başardıklarını anlamaya çalışıyorlar. Önerilen bir faktör, lenfoma ve prostat kanseri gibi kanserlerde metastazı (yayılmayı) teşvik edebilen bağışıklık sisteminin bir veya daha fazla bileşeninin normal aktivitesinin baskılanması olan immünosupresyondur. Bağışıklık sistemi kanser hücreleriyle savaşabilse de onları sağlıklı hücrelerden ayırt etmekte güçlük çekiyor. Örneğin, deri ve kıl folikülü hücreleri hem boyut hem de görünüm olarak bağışıklık sisteminin B hücrelerine benzer. Bu benzerlik nedeniyle, B hücreleri yanlışlıkla sağlıklı cilt ve saç kökü hücrelerine saldırma eğilimindedir. Bu fenomen, graft-versus-host hastalığı (GVHD) veya daha yaygın olarak transplant reddi olarak adlandırılır.

İmmünosupresanlar Nedir?

İmmünosupresanların kullanımı transplant alıcılarında oldukça yaygındır çünkü bu hastaların bağışıklık sistemleri yeni organlarını yabancı madde olarak reddeder. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar 1952 yılında Sir James Black tarafından Oxford Üniversitesi’nde romatoid artrit tedavisi için tanıtıldı. O zamandan beri, immünosupresan ilaçların güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için birçok çalışma yapılmıştır.

En yaygın kullanılan immünosupresanlar, steroid hormonları olan glukokortikoidlerdir. Steroidler, adrenal bez tarafından salınan kortizol hormonunun sentetik versiyonlarıdır. Glukokortikoid, hem endojen kortizol hem de prednizon gibi bağışıklık baskılanmasını indüklemek için kullanılan ilaçları belirtmek için kullanılan bir terimdir. Glukokortikoidlerin çeşitli hücre fonksiyonlarını inhibe ederek bağışıklık sisteminin baskılanmasında önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir (1). Glukokortikoidlerin bağışıklık sistemi üzerinde iki önemli etkisi vardır:

  • Doğuştan gelen ve adaptif bağışıklıkta yer alan birçok hücre tipini ve sitokini inhibe ederek bağışıklık tepkisini baskılarlar.
  • Glukokortikoidler kolon adenomları, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, akut lenfoblastik lösemi ve melanom hastalarında tümör büyümesini ve metastazı arttırır.

bağışıklık sistemi

Glukokortikoidler Nerede Kullanılır?

Glukokortikoidler genellikle kanser hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır çünkü yan etkileri yoktur ve kanser hastalarının hayatını kurtarmak için bağışıklık sistemini baskılamaktadırlar. Ancak glukokortikoidlerin neden olduğu yan etkiler hastanın durumunu kötüleştirebilir. Yan etkiler arasında alerjik reaksiyonlar, kas zayıflığı, osteoporoz ve böbrek yetmezliğine yol açabilen katarakt yer alır. Yine de, yan etkileri azaltmak ve etkinliklerini sürdürmek için glukokortikoidler sınırlı dozlarda kullanılmalıdır.

Lenfositlerin Bağışıklık Sisteminde Rolü Nedir?

Lenfositler, bağışıklık sisteminde, özellikle B-hücreleri ve T-hücrelerinde hayati bir rol oynar. Spesifik antijenleri tanıyan ve virüsler ve bakteriler gibi diğer yabancı istilacıların neden olduğu hastalıkları önleyen antikorların üretiminden sorumludurlar.

Sitokinler, hücre yüzeylerindeki reseptörlere bağlanarak hücre fonksiyonunu düzenleyen küçük proteinlerdir. Sitokinler reseptörlerine bağlandıklarında hücre davranışında değişikliklere veya hücre ölümüne neden olurlar. Sitokinler, hücre davranışı veya hücre ölümü için düzenleyiciler olarak hareket edebilir. Örneğin, interlökin-2, B hücrelerinin antikorları olgunlaşmasına ve salgılamasına yardımcı olan bir sitokindir.

Sitokinler hem doğal hem de kazanılmış bağışıklıkta rol oynar. Doğal bağışıklık, yabancı bir istilacıya karşı ani bir tepkidir ve patojeni içine alan makrofajlar, nötrofiller ve doğal öldürücü (NK) hücreler gibi fagositik hücreler aracılık eder. Edinilmiş bağışıklık, virüs veya bakterilere karşı antikor tepkileri yoluyla hümoral bağışıklığı, patojeni yutarak ve öldürerek ortadan kaldırmaya yardımcı olan sitokin salgıları yoluyla hücresel bağışıklığı veya fagositleri içerir. Sitokinler, MHC moleküllerinin ekspresyonunu düzenledikleri ve B hücrelerini aktive etmeye yardımcı oldukları için, özellikle T hücreleri olmak üzere edinilmiş bağışıklığın gelişimi için önemlidir. Sitokinler ayrıca hücre proliferasyonu için önemlidir. Örneğin, interlökin-3 ve granülosit-makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF), mikroplar ve diğer yabancı istilacılarla savaşmaya yardımcı olmak için çoğalan miyeloid hücrelerin büyümesini destekler.

bağışıklık sistemi

Makrofajlar, bakteri ve virüsler veya hücresel kalıntılar gibi patojenleri içine alabilen doğuştan gelen bağışıklığın bir parçasıdır. Makrofajların patojeni yok ettiği sürece fagositoz denir. Fagositler, işlevlerini tamamladıklarında genellikle apoptoza uğrarlar. B-hücreleri ayrıca antikor üreterek kazanılmış bağışıklığın bir parçasıdır. Antikorlar, belirli bir patojeni tanıyan ve ona karşı savaşmak için yapılmış proteinlerdir.

Antikorlar doğal olarak oluşabilir veya yapay olarak yapılabilir. Doğal olarak üretildiklerinde, antikorlar genellikle bir immünoglobulin sınıfı yapısına sahiptir. İmmünoglobulinler, bağışıklık sisteminin yabancı ve kendinden olmayan nesneleri tanımasına yardımcı olur. Örneğin, IgG memelilerdeki ana antikor sınıfıdır ve IgM, yenidoğanları B hücreleri olgunlaşmadan ve antikor üretmeden önce enfeksiyonlardan korumak için yaşamın fetal evrelerinde üretilir. Antikorlar, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak yapay olarak da oluşturulabilir (9). IFN-gama ve IL-4, B hücrelerini antikor üreten bir hücreye aktive etmek için T-yardımcı hücreler tarafından salgılanan sitokinlerdir.

Kanser hücreleri fagositozdan kaçma ve fagositleri yok etme yeteneğine sahiptir. Bunun nedeni, kanser hücrelerinin her zaman fagosite edilmemesi ve bazı makrofajların yaşamaya ve çoğalmaya devam ederek çok aşamalı bir zincir reaksiyonuna neden olmasıdır. Makrofajlar ayrıca kanser hücreleri tarafından değiştirilebilir, böylece kanser hücresinden giren sinyaller yoluyla “tümör infiltre eden makrofajlar” (TIM)-makrofajlar haline gelirler.

Daha fazla bilgiler için buraya tıklayın…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir