Sağlık

Antikorlar Nedir, İnsan Sağlığında Yeri Nedir?

antikorlar

Bu, günlük yaşamımıza müdahale edebilecek bir dizi karmaşık adımla gerçekleştirilir. Bunlar antikorlar tarafından geliştirilen en yaygın durumlardır;

  • Migren
  • Romatizmal eklem iltihabı
  • Soğuk algınlığı
  • Otoimmün bozukluklar (lupus, skleroderma ve myastenia gravis gibi)
  • Virüsler, bakteriler, diğer enfeksiyonlar veya otoimmün hastalıklardan kaynaklanan nevrit veya sinir hasarı.

Antikorlar, bağışıklık sistemimizin vücudumuza yönelik tehditleri tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olan proteinlerdir. Bu, günlük yaşamımıza müdahale edebilecek bir dizi karmaşık adımla gerçekleştirilir. Bunlar antikorlar tarafından geliştirilen en yaygın durumlardır;

  • Otoimmün bozukluklar
  • Atelektazi/pnömoni (veya diğer solunum yolu hastalıkları) Hepatit  1 ve 2

Hemokromatoz, orak hücreli anemi ve talasemi  Diabetes mellituslu kişilerin %8.5’inde hemokromatoz vardır ve diabetes mellituslu kişilerin %20’sinde hem hemokromatoz hem de polisitemi vera (nadir görülen aşırı demir yüklenmesi) vardır. Hemokromatoz da siroza neden olabilir. Kan testi olmadığı için hastanın hemokromatozisi olup olmadığını belirlemek zor olabilir. Doktor, fizik muayenenin yanı sıra bir aile öyküsü arayacaktır.

antikorlar

Akciğer fibrozu Akciğer kanseri Sigara içmek astımı şiddetlendirir Akciğer dokusu proteinlerinde ve genlerinde onları otoimmün hastalıklara karşı daha duyarlı hale getiren değişikliklere neden olur. Astımlı kişilerin %35’inin kendi akciğer dokularına karşı pozitif antikorları vardır. Astımlı kişilerin %28’i tiroid veya paratiroid hormonuna karşı pozitif antikorlara sahiptir (Hipotiroidizme veya hipertiroidizme neden olur). Soğuk algınlığı (rinovirüsler) Keratinositler tarafından hücrelerin çoğalmasına neden olan sitokinlerin salınmasına neden olur.

Kronik rinosinüziti olan kişilerin %25’inde anti-tiroid antikorları vardır. CELIAC antikorları, çölyak hastalığı (otoimmün bozukluk) gibi diğer durumlarla ilişkili olabilir. Antikorlar, çölyak hastalığı olan kişilerin %50’sinde görülür.

Antikorlar Hakkında Teknik Detaylar

CFTR proteinine karşı antikorlar  (Kistik fibroz) CFTR proteini, kromozom 7 üzerindeki kistik fibroz transmembran iletkenlik düzenleyici (CFTR) geni tarafından kodlanır. CFTR geni tarafından kodlanır. Kistik Fibrozis, hepsi mukus içeren sıvılar ürettiğinden, insanlarda gastrointestinal sistem, ter bezleri ve üreme sistemi ile bağlantılıdır.

Sitotoksik T-lenfosit (CTL) antikorları  (sitotoksik doğal öldürücü hücreler olarak da bilinir)  CTL antikorları bazen viral enfeksiyonlar ve otoimmünite tarafından indüklenir. Kistik fibroz transmembran iletkenlik düzenleyici (CFTR) antikorları CFTR (Aquaporin-4) antikorları. Kistik fibroz, akciğerleri, sindirim sistemini ve üreme sistemini etkileyen genetik bir hastalıktır. Kistik fibrozun ana özellikleri, akciğerleri ve vücudun diğer bölgelerini kaplayan hücrelerin sıvı salgılarında tuzun nasıl tutulduğunu kontrol eden bir gendeki anormallikten kaynaklanır. Bu protein, suyun bu hücrelerden hava yollarına geçmesine izin veren bir kanal görevi görür. Aynı zamanda, bir pozitif yüke sahip bir molekül olan klorürün hücre zarları boyunca hareket etmesine yardımcı olur. Arızalı gen, klorürün bu kanallardan geçmesini engeller.

antikorlar

Glutamik asit dekarboksilaz (GAD) antikorları GAD antikorları bazen viral enfeksiyonlar ve otoimmünite tarafından indüklenir. Bu gen, GABA ve glutamat üretiminde yer alan bir enzim üretir. Glutamat, sinaptik aralığa salındığında, sinaptik sonrası nöronlardaki iyonotropik reseptörlere bağlanan ve bazı durumlarda uyarıcı veya engelleyici bir aksiyon potansiyelini veya hatta her ikisini tetikleyen uyarıcı bir amino asit nörotransmiterdir. GABA benzer bir etkiye sahiptir, ancak sinaptik sonrası nöronlar üzerindeki metabotropik reseptörler aracılığıyla çalışır. GAD, beyinde, hasar gördüklerinde glia ile değiştirilen dokular tarafından sentezlenir.

Astrositler Bir astrosit (veya astroglial hücre), beyin ve omurilikte bulunan yıldız şeklinde bir hücredir. Astrositler beyindeki tüm hücrelerin %80’ini oluşturur; nöronlar ve diğer glial hücrelerle kimyasal iletişim yoluyla merkezi sinir sistemi (CNS) işlevini düzenlerler. Astrositlerin CNS’de, sinir uyarılarının ve sinaptogenezin hızlı sinaptik iletimine veya gliotransmisyonuna katkıda bulunmak, yapısal destek sağlamak ve glikoliz yoluyla nöronlara enerji sağlamak ve CNS içindeki kan akışını düzenlemek dahil olmak üzere çok sayıda işlevi vardır. Astrositlerin doğrudan kan beslemesi olmadığı, ancak hayatta kalmak için serebral kan akışına bağımlı oldukları için ikincisi özel bir öneme sahiptir. Astrositler ayrıca fagositoz yeteneğine sahiptir ve CNS travmasından sonra yara iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

antikorlar

B hücreli lenfoma Bu testlerde genellikle otoimmün bozukluklar, lenfomalar, enfeksiyonlar veya diğer hastalıklarla ilgili antikorlar bulunabilir. Otoantijenleri veya litik antijenleri hedef alan diğer antikorlarla birlikte mevcut olduklarında, potansiyel bir otoimmün bozukluğun göstergesidir. B hücreli lenfomaya karşı antikorlar kanserli olabilir ve tümörlere neden olabilir. Meme kanseri (östrojen) Meme kanserine karşı antikorlar meme kanserinin bir göstergesi olabilir. Meme kanseri olan kadınlarda ayrıca östrojen reseptörüne ve hücre büyümesinde rol oynayan doku proteinlerine (onkogen proteinleri) karşı antikorlar bulunabilir. Bu antikorlar serum numunelerinde mevcut olabilir. Meme kanseri, kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir.

Daha fazla bilgiler için buraya https://medya.kidolog.com/tıklayın…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şunlar da hoşunuza gidebilir