Narsizm Nedir? Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

19.10.2021
20
Narsizm Nedir? Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

Narsizm sözcüğünün kökeni Yunan mitolojisinde kahraman olan Narkissos’tan geliyor. Narsist Narsizm genellikle kişinin kendisine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık olarak tanımlanıyor. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan narsizm bireyin kendisini diğer insanlardan üstün görme durumu olarak kabul ediliyor.

Narsizm özellikleri gösteren kişiye narsist denir. Narsist kişi kendisini fazla seven kişidir fakat her kendini seven kişiye de narsist denilemez. Belli bir ölçüde kişinin kendisini sevmesi normal bir duygudur fakat aşırıya kaçıldığında tehlikeli bir hal alıyor. Narsist insanlar benmerkezciliği doruğuna kadar yaşarlar. Kendilerini her zaman en mükemmel, en kusursuz ve en üstün kişi olarak görürler.

Narsist Kişilik Bozukluğu ve Belirtileri Nelerdir?

Narsist kişilik bozukluğu ben merkezci ve kibirli bir düşünce yapısını, başka insanlara karşı düşüncesiz davranışları, empatiden yoksun olma ve hayran olunan bir kişi olma hallerini içerir. Narsist kişilik bozukluğu bulunan insanlar en ufak bir eleştiriyi dahi kabul etmezler, suçu hep başkalarında bulurlar.  Narsistik kişilik bozukluğu bulunan insanlarda birtakım belirtiler görülür. Narsist insanlar kendisinden bir üst statüde yer alan kişilerle arkadaşlık kurmazlar ancak kendisiyle aynı statüde olan kişilerle arkadaşlık yaparlar.

Fakat bu arkadaşlarından bile her zaman üstün olma isteği taşıyıp rekabet içerisinde olurlar. Kendi yetenek ve başarılarını öne çıkartarak bunları abartırlar. Başkalarınca onaylanmak, onlardan devamlı övgü almak isterler ve bunun gerçekleşmesi için baskı kurarlar. Diğer insanları başarısız, yeteneksiz ve değersiz görürler. Kendilerini toplumun en üstün kişileri olarak gördüklerinden dolayı en özel davranışı hak ettiklerini düşünürler. Bir narsist bu davranışları gerçekleştirir.

Narsist Kişilik Bozukluğu Olan Kişiye Nasıl Davranılmalıdır?

Narsist bir insana karşı davranış sınırlarının belirgin hale getirilmesi gerekir. Bir narsistle aranızda sağlıklı sınırlar oluşturun. Ona kaybetme korkusu ile yakın davranıldığı hissettirilmemeli. Karşımızda narsist bir insan varsa suçluluk ve yetersizlik gibi duygulara yer verilmemelidir. Çünkü eğer bu duygulara yer verilirse narsist kişinin egosunu beslemiş oluruz. Narsist kişi kesinlikle değiştirilmeye ve düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Narsist kişiye karşı duyulan olumlu ya da olumsuz duygular kesin ve net bir biçimde ifade edilmelidir.

Narsist Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Narsist bir insanın psikolojik destek alması çok zor bir durumdur. Çünkü onlar mükemmel olduklarına ve asla hata yapmadıklarına inanırlar. Eğer bir narsist psikoterapiye geliyorsa onun amacı genellikle kendilerine olan harika özgüvenlerini yeniden kazanmak, başkalarını daha iyi etkileyebilmek ve benmerkezciliklerini arttırmak olur. Böyle olmazsa onlar için terapiye gelmelerinin hiçbir anlamı yoktur.

Bu nedenle narsist bir insanla karşı karşıya iken başlangıçta onun isteklerini bir ölçüde karşılamak önemlidir. Daha sonra hastanın empati becerisini geliştirmeye, diğer insanlara karşı bakış açısını farklılaştırmaya çalışılır. Tedavi sürecinden sonra ise hastanın bu becerileri yaşama aktarabilmesi amaçlanır. Son yıllarda oldukça yaygınlaşan narsist kişilik bozukluğu önemli bir sorundur ve tedavi edilmesi gerekir.

Kidolog’lardan Uzman desteği almak için: Psikolog/Psikolojik Danışman

YAZAR BİLGİSİ