Bir Erkekte Sperm Neden Az Gelir?

08.10.2021
53
Bir Erkekte Sperm Neden Az Gelir?

Normal, sağlıklı bir erkekte cinsel ilişki sırasında dışarı atılan meni yoğunluğunun belli bir miktara sahip olması gerekir. Daha az bir miktar da çıkıyorsa, bu kısırlık nedeni olabilir. Bazı bireyler sadece birkaç damla meni atabildiklerinden ya da hiç meni gelmediğinden şikâyet ederler. Oysa bunların bir kısmı tedavi edildikten sonra normal sperm oranına ulaşarak sperm çıkışı sağlanarak ilişkiye girdikleri eşlerini kısa zamanda gebe bırakabilmektedir.

 Boşalma Esnasında Sperm Gelmemesinin Sebepleri Nelerdir?

Meninin az ya da hiç gelmemesi sinirsel kaynaklı olabileceği gibi aşırı alkol tüketimi, sigara tüketimi, sağlıklı beslenememe, tıkanıklık, hormon eksikliği ya da mesaneye geri kaçma gibi durumlar da sperm eksikliği görülebilir.

Sinirsel bel bölgesin de bulunan omurların arasında çıkar ve rektum üzerin de bir ağ oluşturur. Bu sinirsel ağ meninin dışarı atılmasını sağlayan bir ağdır. Bu sebeple omurilik zedelenmeleri, yaralanmaları, alt karın bölgesinden geçirilen kazalar bağırsak ya da mesane gibi organlara zarar verir. Bu organların ameliyatları sırasın da bu sinirler zedelenerek meninin normal sağlıklı şekilde atılmasına engel olur. Bunların haricinde bazı tansiyon ilaçları ya da psikiyatrik ilaçlar da menin azalmasına veya hiç gelmemesine sebep olabilirler.

Mesane boynunun kısaltılması veya prostat ameliyatlarından sonra meninin gelmemesi ise doğrudan anatomik yapının bozulmuş olmasından kaynaklanır.  Anatomisi bozulmuş prostat eski halini almakta güçlük çeker. Ve böylece meninin gelmesin de gözle görülür bir azalma meydana gelir.

Meninin Azalması Durumunda Uygulanacak Muayene Nasıl Yapılır? 

Bu tarz durumlarda en başta dikkat edilmesi gereken konu muayene edilmesidir. Muayene ile meni kanalları genişletilir. Bir eksiklik olup olmadığına bakılır. Daha sonra makattan yapılan ultrason araştırması ve incelemesi ile kanalların gelişimi araştırılır. Bunların normal düzey de olması halin de idrar da sperm aranarak mesaneye herhangi bir kaçış olup olmadığına bakılır. Nadir durumlarda erkeklik hormonu yani testosteron eksikliği söz konusu olmaktadır. Bu sebeple hormon tahlilide yapılmaktadır.

Sulu Meni Doğurganlığa Etki Eder Mi?

Sulu meni genellikle geçicidir ve kendi kendine azalır. Kalıcı sulu meni bazen düşük sperm sayısını veya doğurganlığı etkileyebilecek diğer koşulları gösterebilir. Düşük sperm sayısı mutlaka bir kişinin kısır olduğu anlamına gelmez, ancak hamileliği daha zor hale getirebilir. Sulu meni ayrıca yaşam tarzı faktörleri, beslenme eksiklikleri veya altta yatan sağlık koşullarından kaynaklanabilir.

Düşük sperm sayısı her zaman bariz nedenlerden kaynaklanmaz. Ancak hormonal dengesizlikler, damar hastalıkları (varikosel gibi) veya bazı genetik hastalıklar (Klinefelter sendromu gibi) kişinin sperm sayısını etkileyebilir. Düşük sperm sayısının diğer nedenleri arasında enfeksiyonlar, endüstriyel kimyasallar, herbisitler, radyasyona maruz kalma veya ilaç kullanımı sayılabilir. Ayrıca aşırı içme, obezite ve uyuşturucu kullanımı da düşük sperm sayısına ve sulu meni oluşumuna neden olabilir.

YAZAR BİLGİSİ