Bir Çocuğun Ergenliğe Girdiği Nasıl Anlaşılır?

12.10.2021
16
Bir Çocuğun Ergenliğe Girdiği Nasıl Anlaşılır?

Çocukların büyümeye geçerken bir geçiş dönemi olarak kabul edilen ergenlik çocukların sağlıklı olduklarını gösteren gelişmelerdendir. Ergenlik dönemi cinsiyet bulgularının oluşması fiziksel anlamda gelişmeler ve üreme fonksiyonlarının oluşması ile tamamlanır. Kemik yaşından takvim yaşına kadar başlayan ergenlik kızlarda 10 erkeklerde 11 ile 12 yaş aralığında gelişir. Her çocuğun ayrı ergenlik dönemi vardır ve özel sayılır

Ergenlik Belirtileri Nasıl Olur?

Kızlarda ve erkekler de farklı bulgular ile ortaya çıkan ergenlik dönemi kızlarda genital bölge de ve koltuk altlarında tüylenmelerin başlaması, meme de tomurcuklanma, adet olma gibi belirtiler göstermektedir. Erkeklerde ise koltuk altı genital bölge de tüylenme ve renk koyuluğu peniste büyüme yumurtalık hacminin artması, boyunda büyüme seste kalınlaşma 13 ya da 14 yaşlarda görülen ergenlik belirtileridir.

Ergenlik Evreleri

5 fizyolojik evreye ayrılan ergenlik evresi bebeklik dönemi itibari ile memelerde tomurcuklanma tüylenme ve yumurtalık hacminin arttığı dönem olarak görülür. 2 evrede memelerde tomurcuklanma erkeklerde görülen ise yumurtalık hacminin artması olarak kabul edilir. 3 evre 4. evrede kızlarda boy uzaması ve meme gelişiminin devam etmesi adet olma dönemine geçiş ve erkelerde seste kalınlaşma gibi fizyolojik belirtiler görülür. 5. evrede ise erkeklerde sperm üretiminin başlaması ve kızlarda adet başlangıcıdır.

Ergenlik Döneminin Başlaması ve Bitmesi

Farklı ırklara göre değişiklik gösteren ergenlik dönemi takvim yaşı ve özellikle kemik yaşı ile ilgilidir. Erkeklerde 11 yaşa kadar kemik yaşı kızlarda ise 10 yaşa ulaşıldığında ergenlik dönemi belirtileri oluşur. Sosyal etkenlerden dolayı ergenlik yaşının daha ufak yaşlarda başladığı görülmektedir. Dünyaca artan obezite sorunu ailelerde yaşanan kaygı ve bilgi düzeylerindeki gelişmeler ergenliğe etki eden nedenlerden kabul edilir.

Türkiye’de ki ortalama ergenlik çağı erkeklerde kız çocuklarına oranla 1-2 yaş geç olmakla beraber buna göre kızlar 10-11 yaşlarında ergenlik dönemine başlamakta erkeklerde 14-15 yaşa kadar ergenlik dönemi tamamlanmaktadır.  Kızlarda memelerin büyümeye başlaması ve adet dönemine geçişle beraber ortalama olarak 2-4 yıl bir süre yeterli olur.   Evrelerin geçişleri ise 6 ayda bir olmak üzere hızlı olarak ta gelişim göstermektedir.

Ergenlikte Sergilenen Davranışlar

Davranış bozukluğu, çocukluktan başlayıp ergenliğe kadar devam eden, toplumsal normlara uymayan, yetişkinlikte “anti-sosyal kişilik bozukluğu” adı altında ortaya çıkan yasa dışı davranışları içerir. Buna göre; insanlara ve hayvanlara zarar vermek, mülke ve kamu malına zarar vermek, hırsızlık, tekrarlanan yalanlar ve tekrarlanan kural ihlalleri; ahlaki bir bozukluğa işaret eder. Ergenlik “ağır” bir dönemdir. Ancak ergenlerin toplumsal kurallara uymayan davranışları tek başına “gençlik ve delilik” olarak değerlendirilmemelidir.

Temel sorun göz ardı edilmemelidir. Alkol, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı ergenlik döneminde temellerini atan gizli hastalıklardır. Gittikçe daha fazla “bağımlılık”, “istismar” adımından sonra hızla gelişecek olan, madde kullanma ihtiyacı ve sigarayı bırakırken güçlü fiziksel ve ruhsal rahatsızlık yaşama şeklinde kendini göstermektedir.

YAZAR BİLGİSİ