Analık İzni Ne Zaman Başlar?

29.10.2021
48
Analık İzni Ne Zaman Başlar?

Anne olmak üzere olan hamile ve çalışmak zorunda olanlara doğumdan önce ve sonra sekizer olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. İkiz, üçüz gibi çoğul gebelik durumlarında, doğum öncesi sekiz haftalık izne iki hafta eklenir ve izin on haftaya çıkarılır. Fakat doğumdan önce izne çıkması gereken sekiz haftalık durumda doktor raporuyla çalışabileceğini bildiren anne adayları isteğine göre doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışmaya devam edebilir. Bu durumda fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası sekiz haftalık analık izni sürelerine eklenir doğumdan sonra iznini kullanmış olur.

Erken Doğum Olursa

Erken doğum olması halinde doğum öncesi sekiz haftalık analık izni kullanılmayan günleri yine doğum sonrası analık izin günlerine ilave edilir. Eğer doğum öncesi analık izninin başlama tarihinden bile önce, yani 32. Haftadan bile önce prematüre olarak erken doğum gerçekleşirse doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre de yine doğum sonrası analık izni olarak verilir. Eğer doğum esnasında anne kaybedilir ise istek üzerine annenin kullanamadığı analık izin babaya tahsis edilir.

Analık İzni Kullanımı

Analık İzni doğumdan önce sekiz doğumdan sonra sekiz hafta demiştik. Bir hamilelik süresinin 40 hafta olduğu kabul edilirse anne adayının analık iznine çıkacağı tarih 32. Haftadır. Eğer anne adayının herhangi bir sağlık sıkıntısı yok ve çalışmaya devam etmek istiyorsa, doktorundan çalışabilir raporu alarak çalıştığı yere verirse, azami 37. haftaya kadar çalışabilir. Anne adayının analık izninden alarak çalıştığı 5 haftalık izin süresi doğumdan sonraki izin süresine eklenir ve doğumdan sonra toplam 13 hafta izin kullanma hakkı elde eder.

Geç Doğum Halinde Analık İzni

Erken doğum halinde analık iznine doğum tarihinden izin gününe kadar olan kısmın ekleneceğini söylemiştik fakat aynı durum geç doğum halinde geçerli değil. Eğer bebek 41. haftada doğar ise fazladan bir haftalık süre analık iznine eklenmez. Anne adayları bir hafta daha az izin yapmış olur. Ölü doğum yapıldığı halde anne adayı sağlıklı doğum yapmış gibi izin günlerinden faydalanma hakkına sahiptir, yukarıda saydığımız şartlar aynen geçerlidir. İzin günlerini doldurduktan sonra işine geri dönebilir.

Öğretmenlere Verilecek Olan Analık İzni

Yaz tatili içerisinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan öğretmenin erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izin süresine ilave edilecektir. Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum zamanı fiilen çalışması halinde ise doğum sonrası analık iznine eklenebilen beş haftalık izin (çoğul gebeliklerde yedi hafta) doğum sonrası analık izin süresine eklenmez. Bu şartlar dışında öğretmenlerinde analık izni prosedür normal sigortalı çalışan anne adayları ile aynıdır. Toplamda 8+8 olmak üzere 16 hafta analık izin süresi vardır.

Bu Yazıda İlginizi Çekebilir: Hamile Kadınlar Nelere Dikkat Etmesi Gerekir?

YAZAR BİLGİSİ